فیلتر توسط

مکان ما

Active filters:

بیسکویت های بای 38 گرمی شیرین عسل
400 ‎تومان 500 ‎تومان
ترکیبات : آرد گندم - شکر - روغن نباتی هیدروژنه - پودر کاکائو - نشاسته گندم - تخم مرغ کامل - خمیر فندق - شیرخشک و ... 
 • در جای خشک و خنک نگهداری شود
 • دور از نور آفتاب نگهداری شود
اضافه کردن به سبد
بیسکویت کرم دار با طعم کاکائو شیرین عسل
550 ‎تومان 700 ‎تومان
 • در جای خشک، خنک و دور از نور آفتاب نگهداری شود
اضافه کردن به سبد
آبنبات چوبی شیرین عسل
450 ‎تومان 500 ‎تومان
 • وزن : 14 گرم
 • در جای خشک و خنک نگداری شود
 • دور از نور خورشید نگهداری شود
اضافه کردن به سبد
آدامس استیک اسمایل موزی
950 ‎تومان 1٬000 ‎تومان
 • وزن : 14 گرم
 • در جای خشک و خنک نگداری شود
 • دور از نور خورشید نگهداری شود
اضافه کردن به سبد
آدامس اسمایل شیرین عسل دراژه اسمایل ماستیک 8 گرمی
250 ‎تومان 300 ‎تومان
 • وزن : 17 گرم
 • در جای خشک و خنک نگداری شود
 • دور از نور خورشید نگهداری شود
اضافه کردن به سبد
آدامس اسمایل شیرین عسل دراژه اسمایل ماستیک 17 گرمی
450 ‎تومان 500 ‎تومان
 • وزن : 17 گرم
 • در جای خشک و خنک نگداری شود
 • دور از نور خورشید نگهداری شود
اضافه کردن به سبد
ویفر هیت با کرم سفید لیمویی 30 گرمی شیرین‌عسل
450 ‎تومان 500 ‎تومان
 • وزن : 25 گرم
 • در جای خشک و خنک نگداری شود
 • دور از نور خورشید نگهداری شود
اضافه کردن به سبد
شکلات هیس شیر 21 گرمی شیرین عسل
900 ‎تومان 1٬000 ‎تومان
 • وزن : 21 گرم
 • در جای خشک و خنک نگهداری شود
 • دور از نور آفتاب نگهداری شود
اضافه کردن به سبد
پودر کاکائو ۱۰۰ گرمی شیرین عسل
4٬500 ‎تومان 5٬000 ‎تومان
 • وزن :100گرم
 • 14*8سانتی متر
 • در جای خشک و خنک نگهداری شود
 • دور از نور آفتاب نگهداری شود
اضافه کردن به سبد
شکلات شیری با مغز کارامل شیرین عسل
900 ‎تومان 1٬000 ‎تومان
 • وزن : 25گرم
 • 9*3سانتی متر
 • در جای خشک و خنک نگهداری شود
 • دور از نور آفتاب نگهداری شود
اضافه کردن به سبد
شکلات تلخ بیسکویت دار 18 گرمی امپایر شیرین عسل
900 ‎تومان 1٬000 ‎تومان
 • وزن : 18گرم
 • 5*7سانتی متر
 • در جای خشک و خنک نگهداری شود
 • دور از نور آفتاب نگهداری شود
اضافه کردن به سبد
شکلات تابلت دریم سفید مغزدار فندقی
4٬500 ‎تومان 5٬000 ‎تومان
 • وزن : 60 گرم
 • 15*8*0.5سانتی متر
 • در جای خشک و خنک نگهداری شود
 • دور از نور آفتاب نگهداری شود
اضافه کردن به سبد
شکلات تابلت دریم شیری مغزدار فندقی
4٬500 ‎تومان 5٬000 ‎تومان
 • وزن : 60 گرم
 • 15*8*0.5سانتی متر
 • در جای خشک و خنک نگهداری شود
 • دور از نور آفتاب نگهداری شود
اضافه کردن به سبد
شکلات تابلت دریم بیتر 85%مغزدارفندقی
4٬500 ‎تومان 5٬000 ‎تومان
 • وزن : 60 گرم
 • 15*8*0.5سانتی متر
 • در جای خشک و خنک نگهداری شود
 • دور از نور آفتاب نگهداری شود
اضافه کردن به سبد
شکلات تابلت دریم بیتر 72%مغزدارفندقی
4٬500 ‎تومان 5٬000 ‎تومان
 • وزن : 60 گرم
 • 15*8*0.5سانتی متر
 • در جای خشک و خنک نگهداری شود
 • دور از نور آفتاب نگهداری شود
اضافه کردن به سبد
شکلات تابلت دریم بیتر52% مغزدار فندقی
4٬500 ‎تومان 5٬000 ‎تومان
 • وزن : 60 گرم
 • 15*8*0.5سانتی متر
 • در جای خشک و خنک نگهداری شود
 • دور از نور آفتاب نگهداری شود
اضافه کردن به سبد
تاپ کیک مغزی با روکش کاکائویی تاینی شیرین عسل ۳۵ گرمی
630 ‎تومان 700 ‎تومان
 • وزن 35 گرم
 • دور از نور آفتاب نگهداری شود
 • در دمای مرطوب و خنک نگهداری شود
اضافه کردن به سبد
ویفر هیت کاکائویی با کرم شکلات سفید فندق 25گرمی
450 ‎تومان 500 ‎تومان
 • وزن : 25 گرم
 • در جای خشک و خنک نگداری شود
 • دور از نور خورشید نگهداری شود
اضافه کردن به سبد
ویفر Hit شیرین عسل با کرم شیری و طعم فندقی و کرم سفید
5٬600 ‎تومان 7٬000 ‎تومان
محتوی 100 بسته مورد تایید سازمان غذا و دارو شماره پروانه  بهداشتی ساخت : 21/17792 ، 21/17787 ، 21/17788..
 • کرم کاکائویی و طعم فندقی
 • محتوی 100 بسته
اضافه کردن به سبد
کیک کاکائویی با مغزی کارامل شکلاتی شیرین عسل
900 ‎تومان 1٬000 ‎تومان
 • وزن 35 گرم
 • دور از نور آفتاب نگهداری شود
 • در دمای مرطوب و خنک نگهداری شود
اضافه کردن به سبد
کیک دو رنگ وانیلی کاکائویی آلبینا شیرین عسل
650 ‎تومان 700 ‎تومان
 • در جای خشک و خنک نگهداری شود
 • 40 گرم
 • دور از آفتاب نگهداری شود
اضافه کردن به سبد
ویفر با روکش شکلات تلخ و فندق شیرین عسلMAXI
1٬300 ‎تومان 1٬500 ‎تومان
 • وزن : 42 گرم
 • در جای خشک و خنک نگهداری شود
 • دور از نور آفتاب نگهداری شود
 • برند : شیرین عسل
اضافه کردن به سبد
ویفر با کرم شیری فندقی 25 گرمی هیت
450 ‎تومان 500 ‎تومان
 • وزن : 25 گرم
 • در جای خشک و خنک نگداری شود
 • دور از نور خورشید نگهداری شود
اضافه کردن به سبد
ویفر با کرم کاکائویی و طعم فندقی 25 گرمی هیت
450 ‎تومان 500 ‎تومان
 • وزن : 25 گرم
 • در جای خشک و خنک نگداری شود
 • دور از نور خورشید نگهداری شود
اضافه کردن به سبد
ویفر با کرم شیری 25 گرمی هیت
450 ‎تومان 500 ‎تومان
 • وزن : 25 گرم
 • در جای خشک و خنک نگداری شود
 • دور از نور خورشید نگهداری شود
اضافه کردن به سبد
بیسکویت کودک 65 گرمی شیرین عسل
900 ‎تومان 1٬000 ‎تومان
 • در جای خشک و خنک نگهداری شود
 • وزن : 65 گرم
اضافه کردن به سبد
شکلات هیس بزرگ شیرین عسل
1٬850 ‎تومان 2٬000 ‎تومان
 • وزن : 42 گرم
 • در جای خشک و خنک نگهداری شود
 • دور از نور آفتاب نگهداری شود
اضافه کردن به سبد
بیسکویت های بای 145گرمی شیرین عسل
2٬300 ‎تومان 2٬500 ‎تومان
ترکیبات : آرد گندم - شکر - روغن نباتی هیدروژنه - پودر کاکائو - نشاسته گندم - تخم مرغ کامل - خمیر فندق - شیرخشک و ... 
 • در جای خشک و خنک نگهداری شود
 • دور از نور آفتاب نگهداری شود
اضافه کردن به سبد
بیسکویت های بای 95گرمی شیرین عسل
1٬300 ‎تومان 1٬500 ‎تومان
ترکیبات : آرد گندم - شکر - روغن نباتی هیدروژنه - پودر کاکائو - نشاسته گندم - تخم مرغ کامل - خمیر فندق - شیرخشک و ... 
 • در جای خشک و خنک نگهداری شود
 • دور از نور آفتاب نگهداری شود
اضافه کردن به سبد
بیسکویت های بای 57 گرمی شیرین عسل
600 ‎تومان 700 ‎تومان
ترکیبات : آرد گندم - شکر - روغن نباتی هیدروژنه - پودر کاکائو - نشاسته گندم - تخم مرغ کامل - خمیر فندق - شیرخشک و ... 
 • در جای خشک و خنک نگهداری شود
 • دور از نور آفتاب نگهداری شود
اضافه کردن به سبد
پتیت بور با طعم وانیل شیرین عسل
600 ‎تومان 700 ‎تومان
 • در فضای خشک و خنک نگهداری شود
 • وزن : 85 گرم
 • طعم : وانیل
اضافه کردن به سبد
بیسکویت کرم دار با طعم موز شیرین عسل
1٬350 ‎تومان 1٬500 ‎تومان
 • در جای خشک، خنک و دور از نور آفتاب نگهداری شود
اضافه کردن به سبد
بیسکویت کوکی پاپل شیرین عسل نارگیلی با تکه های کاکائو 80 گرمی
900 ‎تومان 1٬000 ‎تومان
 • برند : شیرین عسل
 • وزن : 80 گرم
 • طعم : نارگیل
 • نوع بسته بندی : سلفون
 • کشور سازنده : ایران
اضافه کردن به سبد
بیسکویت marie شیرین عسل 150 گرمی
900 ‎تومان 1٬000 ‎تومان
 • برند : شیرین عسل
 • مبداء برند : ایران
 • وزن : 150 گرم
 • نوع : بیسکویت ساده
اضافه کردن به سبد
کیک 5 تایی سی سی
3٬300 ‎تومان 3٬500 ‎تومان
اضافه کردن به سبد
کیک 5 تایی سی سی
3٬300 ‎تومان 3٬500 ‎تومان
 • وزن : 30 گرم
 • 5 عدد در هر بسته
اضافه کردن به سبد
ویفرهیت با کرم شیری 150گرمی شیرین عسل
2٬800 ‎تومان 3٬000 ‎تومان
ویفر و بیسکویت ها جزء خوراکی هایی میباشد که به صورت روزانه و هفتگی در منزل و مدرسه و محل کار استفاده و موجب شادی و..
اضافه کردن به سبد
ویفر Hit شیرین عسل با کرم شیری و طعم فندقی
5٬600 ‎تومان 7٬000 ‎تومان
محتوی 100 بسته مورد تایید سازمان غذا و دارو شماره پروانه  بهداشتی ساخت : 21/17792 ، 21/17787 ، 21/17788..
 • کرم کاکائویی و طعم فندقی
 • محتوی 100 بسته
اضافه کردن به سبد
ویفر Hit شیرین عسل با کرم کاکائویی و طعم فندقی
5٬600 ‎تومان 7٬000 ‎تومان
محتوی 100 بسته مورد تایید سازمان غذا و دارو شماره پروانه  بهداشتی ساخت : 21/17792 ، 21/17787 ، 21/17788..
 • کرم کاکائویی و طعم فندقی
 • محتوی 100 بسته
اضافه کردن به سبد